مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
آشنایی با روشهای ارتباط موثر و تعامل سازنده بین استاد و دانشجو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.68547.fa.html
برگشت به اصل مطلب