دفتر استعداد درخشان- میز خدمت
ارتباط با ما استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/28 | 
 
نام و نام خانوادگی پست سازمانی
 
تلفن تماس آدرس الکترونیکی
 
سرکار خانم لیلا بختیاری
 
 
کارشناس استعدادهای درخشان
 
۴۵۷۹۶۰۰ - ۰۲۶۳
داخلی ۲۲۸۰
 
talentedkhu.ac.ir
 روزهای کار دفتر به صورت حضوری از تاریخ ۹۹/۸/۲۴ تا تاریخ ۹۹/۹/۲۴  
روز ساعات کاری
یک شنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۲ – ۱۳ لغایت ۱۴:۲۰
سه شنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۲ – ۱۳ لغایت ۱۴:۲۰روزهای کار دفتر به صورت دورکار از تاریخ ۹۹/۸/۲۴ تا تاریخ ۹۹/۹/۲۴
 
روز ساعات کاری
شنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۲ – ۱۳ لغایت ۱۴:۲۰
دوشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۲ – ۱۳ لغایت ۱۴:۲۰
چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۲ – ۱۳ لغایت ۱۴:۲۰


تلفن تماس در روزهای دورکاری: ۰۹۳۶۲۳۱۵۳۶۴
آدرس: کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه خوارزمی – ساختمان مرکزی دانشگاه – طبقه اول – دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
کد پستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعداد درخشان:
http://khu.ac.ir/find.php?item=22.5361.20339.fa
برگشت به اصل مطلب