دانشکده علوم مالی- سایت های اطلاع رسانی همایش ها
همایش و کنفرانسهای داخلی و خارجی حسابداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 

با توجه به حجم انبوه همایش های بعضا نامعتبری که داخل کشور برگزار می شوند،  برای کسب اطلاع از همایش و کنفرانس های داخلی معتبر که در کشور برگزار می شوند صرفا به سایت Isc با آدرس ذیل رجوع نمایید.

http://mcl.isc.gov.ir/

برای کسب اطلاع از همایش های  خارج کشور به سایت ذیل مراجعه نمایید

http://www.conferencealerts.online

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم مالی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=24.6282.24111.fa
برگشت به اصل مطلب