مرکز آزمون زبان- اخذ گواهی آزمون
گواهی های آزمون زبان انگلیسی KELT

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 

- گواهی مرحله دهم آزمون زبان انگلیسی KELT آماده ارائه به داوطلبان است.

لطفا جهت دریافت به دفتر مرکز آزمون زبان انگلیسی  در دانشگاه خوارزمی تهران مراجعه فرمایید.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون زبان:
http://khu.ac.ir/find.php?item=25.8367.39537.fa
برگشت به اصل مطلب