ستاد شاهد و ایثارگر- اخبار
تقدیر و تشکر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۵ | 
به پاس خدمات شایسته و پیگیرانه جناب آقای دکتر علی موحد مدیر ستاد شاهد و ایثارگر در راستای حل مشکلات آموزشی دانشجویان و خدمات ارزنده فرهنگی ایشان، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم و دبیر شورای مدیران کل شاهد و ایثارگر منطقه یک دانشگاههای کشور، با ارائه لوح سپاس مراتب تقدیر و تشکر خود را ابلاغ نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه ستاد شاهد و ایثارگر:
http://khu.ac.ir/find.php?item=27.7329.55553.fa
برگشت به اصل مطلب