مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات-  چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ | 


 به یاری خداوند قادر متعال و در مسیر تحقق آرمان‌های دانشگاه خوارزمی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، مرکزی است با ارزش‌ها و  آرمان‌های متعال و توانمند در سطح دانشگاه‌های کشور و موفق در تحقق اهداف جامعه‌ دانشگاهی که عمده‌ترین محورهای مسیر آینده آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

     ارتقاء موقعیت فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان

 کمک به اعضای دانشگاه خوارزمی جهت افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور از طریق
    ارایه خدمات مناسب فناوری اطلاعات.
 
بهبود کیفیت و بالا بردن خلاقیت و نوآوری در ارایه کلیه خدمات
 
بالا بردن دانش فنی و تخصص کارکنان برای ارایه خدمات نوین
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=31.23105.52872.fa
برگشت به اصل مطلب