مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- ارزش ها
ارزش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۹ | 


     برنامه محوری 
     احترام و کرامت
     اعتماد و صداقت
     خلاقیت و نوآوری
     تعهد و مسئولیت پذیری
     مشارکت محوری
     پاسخ گویی مستمر
     چابکی در ارائه خدمات
     حفاظت از اطلاعات
     بهبود مستمر و روزآمد

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=31.23118.52922.fa
برگشت به اصل مطلب