مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات-  ارتباط ساختمان ها در کرج
ارتباط ساختمان ها در کرج ارتباط ساختمان ها در کرج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ | 

 
وضعیت موقعیت مکان نوع ارتباط شبکه
  مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
فیبر-مایکروویو
  ساختمان مرکزی
فیبر
  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
فیبر
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی فیبر
  دانشکده ادبیات(جغرافیا،آموزش های آزاد،پردیس بین الملل)
فیبر
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی فیبر
  دانشکده علوم (زیست،زمین،فیزیک،شیمی) فیبر
  منازل مسکونی فیبر
  خوابگاه پسران(خرداد،بهمن،فجر)
فیبر
  خوابگاه دختران(شماره 1 الی 22) فیبر
  کتابخانه مرکزی
فیبر
  تعاونی مسکن کابل از خوابگاه دختران
  نقلیه
رادیو
   آزمایشگاه دانشکده فنی و مهندسی  فیبر
 دفتر فنی فیبر
  ساختمان سلف فیبر
  آزمایشگاه و مرکز رشد(دکتر نبیونی) رادیو
  ارتباط داخلی تهران و کرج  فیبر مخابرات
                                                                                                    
         
 سبز : فعال                            آبی: در حال اجرا                               قرمز: قطع
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=31.23126.52936.fa
برگشت به اصل مطلب