مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- ماموریت ها
ماموریت های اداره زیر ساخت و امنیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
 
این اداره که تقریبا مهم ترین بخش مرکز می باشد، مسئولیت راهبری و ایجاد و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات در دانشگاه را به عهده دارد. این اداره به طور کلی اهداف زیر را دنبال میکند:
الف- بهره گیری بهینه از زیر ساخت ها و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه دانشگاهی به نحوی که اساتید و دانشجویان و کارمندان بتوانند در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی و اداری از امکانات و فرصتهای مناسب و به روزی بهره‌مند باشند. به این شکل و نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد دانشگاه تحقق خواهد یافت.
ب- توسعه و ارتقاء دسترسی به منابع شبکه باسیم، شبکه بیسیم، اینترنت، شیوه دسترسی به نرم افزارهای عمومی و مطابق با تغییرات تکنولوژی و تغییرات نیاز کاربران و خواسته های ایشان.
ج- تحقیق و توسعه در خصوص ساختار های نوین زیرساخت فناوری اطلاعات به طوریکه با درنظر گرفتن روند رشد فناوری اطلاعات،  ساختار ها و تجهیزات جدید بومی شود در داخل  زیر ساخت فناوری اطلاعات دانشگاه استفاده شود.
د- بررسی و حصول اطمینان از ایمنی ساختار شبکه، اطلاعات، داده ها و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه و همکاری  در تعریف و اجرای سطوح دسترسی، پیش بینی و اعمال راهکارهای لازم جهت حفظ امنیت شبکه و بررسی و شناسایی ریسک های امنیتی موجود در بستر شبکه از قبیل ویروس یا حمله هکرها از جمله اهداف دیگر این اداره است.
ه-  به روز رسانی و ارتقاء سیستمهای مرکز داده و تهیه نسخه پشتیبان از سیستمها و داده ها آن
ی-  کنترل و مانیتورینگ  شبکه و امنیت  در طی ۲۴ ساعت بر کلیه فعالیت ها و زیر سیستم های مرکز داده و زیر ساخت فعال شبکه
 
این اداره شامل کارگروه های زیر است:
      کارگروه زیرساخت و شبکه
     ♦ کارگروه امنیت
      کارگروه پشتیبانی مرکز داده

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=31.7246.52216.fa
برگشت به اصل مطلب