مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- طرح های در حال اجرا
طرح های در حال اجرای مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=31.8047.51942.fa
برگشت به اصل مطلب