معاونت پژوهش و فناوری- مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور
معرفی مدیر مرکز رشد و توسعه واحدهای فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

دکتر سید حسین حسینی لواسانی

 

     تلفن: 86070902-021

     فکس: 88825580-021

     نشانی پست الکترونیک :  lavasani@khu.ac.ir   

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find.php?item=35.6818.38110.fa
برگشت به اصل مطلب