معاونت پژوهش و فناوری- فهرست نشریات نامعتبر خارجی
سیاهه نشریات جعلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find.php?item=35.8899.31997.fa
برگشت به اصل مطلب