دانشکده تربیت بدنی- همکاران شاغل در تهران
همکاران شاغل در تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | 
خانم شمسی امیری

مسئول دفتر ریاست

شماره:22228001
آقای ابراهیم مسگر مقدم

رئیس اداره آموزش

شماره:22223378
آقای بهنام کوهی کمالی

کارشناس آموزش

شماره:22269549
خانم اعظم احمدی

کارشناس آزمایشگاه ها

شماره:22223331
آقای مازیار بشیری منش

کارشناس پژوهشی

شماره: 22223397
خانم ناهید سلیمانی

کارشناس نشریه

شماره:22269548
آقای مهرداد بخشی

مسئول امور عمومی و انبار

شماره:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده تربیت بدنی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=42.8763.25192.fa
برگشت به اصل مطلب