دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- ماموریت دانشکده
ماموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | 

مأموریت های بخش آموزشی

 1. راه اندازی رشته‌های جدید متناسب با نیازهای کشور و با تأکید بر تعامل میان‌رشته‌ای
 2. تمرکز فعالیت‌های دانشکده برگسترش کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی
 3. بازنگری و تجدید نظر در محتوای آموزشی دروس
 4. ارتقای مهارت‌های آموزشی و تخصصی اعضای هیات علمی
 5. تأکید بر حضور تمام وقت اعضای هیات علمی در محیط دانشگاه و افزایش دسترس‌پذیری آن‌ها
 6. جذب اعضای هیات علمی جدید به منظور بهبود هرم هیات علمی گروه‌های آموزشی و تنظیم نسبت آن به ازاء دانشجو
 7. به روز ساختن تکنولوژی های آموزشی

 

مأموریت های بخش پژوهشی

1. تقویت ضریب تعامل با مجامع بین المللی با تکیه برتشویق آنها به استفاده از فرصت مطالعاتی، شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌ها، پژوهش مشترک و دایر کردن کارگاه

2. راه اندازی مراکز پژوهشی جهت توسعه مناسبات علمی با سازمان‌ها و موسسات علمی داخلی

3. برگزاری کارگاه‌هایی با هدف باز آموزی اعضای هیات علمی

4. دایر کردن حداقل یک قطب علمی درسطح دانشکده

5. کمک به برخورداری هر یک از گروه‌های آموزشی از یک مجله علمی- پژوهشی و بهبود مستمر کیفیت آنها در راستای کسب اعتبارهای جهانی

6.  افزایش سرانه طرح های پژوهشی و مقالات هیات علمی تمام وقت

7. تقویت وب سایت دو زبانه برای دانشکده

8.  ارتقاء کیفیت دسترسی دانشجویان واساتید به سرویس های تحت وب

9. هدایت پروژه‌های تحصیلات تکمیلی به سوی نیازهای دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ارزش افزوده

 

مأموریت های بخش فرهنگی

 1. آموزش مهارت‌های کارآفرینی
 2. آموزش مستمر انواع مهارت‌های زندگی با تأکید بر توانمندسازی زنان
 3. تقویت نظام استاد – شاگردی
 4. جلب مشارکت دانشجویان در امور مختلف
 5. ایجاد نشاط روانی و طراوت فرهنگی در فضای دانشکده
 6. حمایت و ساماندهی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
 7. حمایت از نخبگان فرهنگی و اجتماعی در میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی
 8. فراهم کردن زمینه لازم برای شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی – مسابقات منطقه ای؛ ملی و بین المللی
 9. طراحی سیستم نظرسنجی سیستماتیک از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی و بهره گیری از آن در تصمیم‌گیریهای مدیریتی

 

مأموریت های بخش اداری،‌ مالی و امور عمومی

 1. تخصیص فضاهای مناسب برای دفترکاراعضای هیات علمی
 2. ارتقای سطح نگهداری فضا و امکانات فنی
 3. طراحی نظام بازرسی ادواری فضا و سیستم های حرارتی و برودتی پروژه های عمرانی
 4. توجه به زیباسازی ساختمان های اداری – آموزشی و توسعه فضای سبز
 5. بهبود فرایندهای اطلاع رسانی مالی به اعضای هیات علمی
 6.  بهبود فرایندهای اجرایی اداری و مالی واحد جهت ارتقای کارائی و بهره وری
 7. برنامه ریزی توسعه منابع انسانی (جذب، نگهداری، ارتقاء)
 8. اصلاح فرایند بودجه ریزی (تدوین – اجرا- کنترل)
 9. چابک کردن دانشکده از نظر تعداد کارکنان و رویه های انجام امور
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=44.6302.17245.fa
برگشت به اصل مطلب