مدیریت خدمات آموزشی- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | 
موضوع نیمسال دوم
پیش ثبت نام ۲۰ ـ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸
انتخاب واحد ۸ ـ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
انتخاب واحد با تاخیر ۱۰ ـ ۹ بهمن ماه  ۱۳۹۸
شروع کلاسها ۹۸/۱۱/۱۲
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۲۶ ـ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۱۷ ـ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ارزشیابی نیمسال جاری و پیش ثبت نام نیمسال آینده هفته چهارم و پنجم اردیبهشت ماه 
پایان کلاسها ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ 
امتحانات ۱۹ خرداد ماه لغایت ۱ تیرماه ۱۳۹۹
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات آموزشی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=48.22544.52257.fa
برگشت به اصل مطلب