پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران- دانشجویان دکتری
مراحل ثبت پروپوزال در ایرانداک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۵ | 

مراحل دریافت گواهی پیشینه پژوهش (تکراری نبودن موضوع پایان نامه) و ثبت پروپوزال در سایت ایرانداک

با توجه به فرایند مصوب پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی برای بررسی تکراری نبودن عنوان پژوهش و ثبت پروپوزال در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک، لازم است که این دو مرحله را حتماً قبل از شروع پایان‌نامه و تصویب پروپوزال انجام دهید. در این فایل راهنما، روش تعیین عدم تشابه موضوع با پژوهش‌های قبل و ثبت پروپوزال توضیح داده شده است.

دریافت فایل راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال در سایت ایرانداک

نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران:
http://khu.ac.ir/find.php?item=59.9945.20177.fa
برگشت به اصل مطلب