پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران- دانشجویان دکتری
کفایت دستاوردهای پژوهشی برای دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی مهر 95 به بعد می رساند با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ1395/9/30   مقرر شد جهت رعایت حدکفایت دستاورهای پژوهشی برای محاسبه نمره پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که ورودی مهر 95 به بعد می باشند به شیوه ذیل عمل شود:

الف - دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی و مهندسی در مقطع دکتری با دارا بودن یک مقاله با نمایه علمی پژوهشی یا ISI معتبر می توانند از رساله دفاع نمایند و نمره رساله از 18/99 (بسیار خوب) محاسبه شود. برای محاسبه نمره از 20( عالی) 2 مقاله، با نمایه معتبر (حداقل یک ISI  معتبر و یک علمی و پژوهشی) ارائه نمایند که حداقل یکی از مقالات چاپ نهایی شده باشد. در خصوص مقاله لاتین و مجله آن از حیٍ رتبه و نوع نمایه در شورای دانشکده تصمیم گیری شود

ب - در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به اینکه آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد حداقل فعالیتی برای دستاوردهای پژوهشی لحاظ نکرده است شورا با لحاظ نمودن نمره -/18 در صورتی که پایان نامه هیچ دستاوردی نداشته باشد جهت دفاع موافقت نموده است. برای محاسبه نمره از 20 مطابق با شیوه نامه مصوب شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده عمل شود.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران:
http://khu.ac.ir/find.php?item=59.9945.32322.fa
برگشت به اصل مطلب