پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران- دانشجویان دکتری
مهم*مجلات معتبر برای دریافت مجوز دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۷ | 

به استحضار دانشجویان محترم دکتری تخصصی پردیس بین الملل می رساند که برای صدور مجوز دفاع از رساله دکتری حتما چاپ قطعی یا داشتن گواهی پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی (وزارت علوم یا بهداشت) یا بین المللی با ایندکس web of science مورد نیاز است. در این گواهی علاوه بر مشخصات مقاله بایستی اطلاعات مربوط به شماره ای از نشریه که مقاله در آن به چاپ خواهد رسید موجود باشد. گواهی پذیرش مشروط یا فاقد شماره چاپ برای دفاع از رساله قابل قبول نیست. تحویل گواهی موقت و مدرک فارغ التحصیلی منوط به چاپ قطعی مقالات می باشد.

مجلات بین المللی با ایندکس emerging source citation index یا zoological records برای دریافت مجوز دفاع از رساله دکتری مورد پذیرش قرار نمی گیرند.
مقاله باید مستخرج از رساله باشد.
فقط اسامی تیم تحقیق رساله (دانشجو و اساتید راهنما و مشاور) در مقاله باشد.
برای دریافت اطلاعات در مورد نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم و نشریات معتبر بین المللی به این لینک مراجعه کنید.
اصالت مقاله و اعتبار مجله ای که مقاله در آن پذیرفته شده یا چاپ می‌شود از طریق این فرم بایستی به تایید استادان راهنما و مشاور رساله برسد. 
 فرم مجوز دفاع را می توانید از اینجا دریافت کنید.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- تهران:
http://khu.ac.ir/find.php?item=59.9945.38821.fa
برگشت به اصل مطلب