دانشکده فنی و مهندسی- مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر علی اکبر احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق _ کنترل
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: ahmadikhu.ac.ir                  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8427.38211.fa
برگشت به اصل مطلب