دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی- درسها و گرایش‌ها
گروه راهنمایی و مشاوره/آموزش و سرفصل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | 

 

گروه راهنمایی و مشاوره در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی مشاوره روزانه (کرج) - دریافت برنامه ترمی
۲. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۳. کارشناسی ارشد مشاوره شغلی روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه ترمی
۴. کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه روزانه (کرج) و شبانه (تهران)
۵. دکترای مشاوره روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=66.6508.11703.fa
برگشت به اصل مطلب