ریاست دانشگاه- هیأت نظارت آموزش عالی استان البرز
بازدید از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت استان البرز بازدید از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت استان البرز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۷ | 
بازدید از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت استان البرز صبح روز 4 شنبه اول اسفند ماه با حضور دبیر هیات استان و کارشناسان متخصص از حوزه های مختلف دانشگاهی برگزار گردید.در این بازدید مسائل مختلف نظارت و ارزیابی، نشست با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و همچنین نقاط قوت و ضعف دانشگاه مذکور مشخص گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه ریاست دانشگاه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=67.23653.54620.fa
برگشت به اصل مطلب