ریاست دانشگاه- هیأت نظارت آموزش عالی استان البرز
بازدید از دانشگاه پیام نور واحد نظر اباد استان البرز بازدید از دانشگاه پیام نور واحد نظر اباد استان البرز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 
بازدید از دانشگاه پیام نور واحد نظر اباد استان البرز صبح روز یک شنبه 12 اسفند ماه با حضور کارشناسان متخصص از حوزه های مختلف دانشگاهی برگزار گردید.در این بازدید مسائل مختلف نظارت و ارزیابی، نشست با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و بازدید هایی از مراکز اموزشی آن دانشگاه و همچنین نقاط قوت و ضعف دانشگاه مذکور مشخص گردید.


 
نشانی مطلب در وبگاه ریاست دانشگاه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=67.23653.54673.fa
برگشت به اصل مطلب