مدیریت همکاری های علمی بین المللی- کنفرانس‌ها/وبینارهای بین‌المللی
تحول دیجیتال و توسعه پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/11 | 


آدرس شرکت در وبینار: 
http://webinar.alzahra.ac.ir/nedaabdolvand

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت همکاری های علمی بین المللی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=68.27241.65240.fa
برگشت به اصل مطلب