معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها
موضوع نیمسال اول
پیش ثبت نام نیمسال اول
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۶-۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲
انتخاب واحد ۱۱-۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر ۱۸-۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲
شروع کلاسها ۱۴۰۲/۶/۲۶
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۸-۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۲۲ مهرماه لغایت ۲ دی ماه ۱۴۰۲
پیش ثبت نام نیمسال آینده
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۱۸-۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری ۱۸ آذر ماه لغایت ۸ دی ۱۴۰۲
پایان کلاسها ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲
امتحانات ۱۸ دی لغایت ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find-76.22543.59052.fa.html
برگشت به اصل مطلب