یک صدمین سال تاسیس دانشگاه- کنفرانس بین المللی حکیم خوارزمی
پوستر کنفرانس حکیم خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه یک صدمین سال تاسیس دانشگاه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=79.22196.51472.fa
برگشت به اصل مطلب