دانشکده علوم زیستی- رئیس دانشکده
رئیس دانشکده علوم زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 


دکتر شهربانو عریان
مرتبه علمی: استاد پایه 46
مدرک تحصیلی: دکتری نوروآندوکرینولوژی

رزومه علمی
Google Scholar
Scopus
پست الکترونیک: sh_oryan@yahoo.com

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.22783.52558.fa
برگشت به اصل مطلب