دانشکده علوم زیستی- معاون آموزشی دانشکده
معاونت آموزشی دانشکده علوم زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 


دکتر فرزانه نجفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی

رزومه علمی
Google Scholar
Scopus
پست الکترونیک: f_najafi@yahoo.com

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.22784.52559.fa
برگشت به اصل مطلب