موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب- کارکنان
کارکنان موسسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/19 | 
    

ایار درگاهی

کارشناس

تلفن:
77606328(021) داخلی 2

ایمیل:
ah19387gmail.com
 
 


 

مریم موسوی

مسئول کتابخانه

تلفن:
77606328(021) داخلی 3

ایمیل:
 
نشانی مطلب در وبگاه موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب:
http://khu.ac.ir/find.php?item=86.5093.52510.fa
برگشت به اصل مطلب