مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- تفاهم نامه ها
تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی سال 1395

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

1 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شهر سلول) دانشکده علوم زیستی
2 موسسه پژوهشی مدیریت مدبر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
3 بانک دی دانشکده مدیریت
4 دانشگاه دامغان دانشکده اقتصاد
5 موسسه آموزش عالی آزاد ماهان مرکز آموزش های آزاد
6 بانک انصار دانشکده اقتصاد
7 موسسه فرهنگی صبح قریب و گروه آفتاب معاونت پژوهش و فناوری
8 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معاونت پژوهش و فناوری
9 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دانشکده فنی و مهندسی
10 سازمان پدافند غیرعامل کشور دانشکده علوم جغرافیایی
11 شرکت قشم ولتاژ دانشکده فنی و مهندسی
12 انجمن حسابداری مدیریت ایران دانشکده علوم مالی
13 انجمن مهندسی مالی ایران دانشکده علوم مالی
14 موسسه InfraEn Europe GmbH دانشکده فنی و مهندسی
15 بانک ملی ایران دانشکده علوم مالی
16 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز دانشکده علوم زمین
17 شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو دانشکده فنی و مهندسی
18 دانشگاه صنعتی سهند مرکز پژوهشی نفت
19 University College of Teacher Education in Lower Austria اتریش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
20 Montanuniversitaet Leoben اتریش دانشکده فنی و مهندسی
21 دانشگاه المستنصریه،عراق دفتر روابط بین الملل
22 دانشگاه کوفه،عراق دفتر روابط بین الملل
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.5236.40845.fa
برگشت به اصل مطلب