مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- کارآموزی
معرفی سامانه ملی کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۶ | 

سامانه ملی کارآموزی با هدف ارتقا کیفی خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی و ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط با صنعت، تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با صنعت به نشانی http://karamouz.irost.org در حال ارائه خدمات یکپارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحدهای صنعتی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.7264.12591.fa
برگشت به اصل مطلب