مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فعالیت ها
اولین گروه کارگاه کارآفرینی دما، آذر ۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.9642.37960.fa
برگشت به اصل مطلب