مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- طرح 2020
پوستر طرح بیست بیست

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.9888.36426.fa
برگشت به اصل مطلب