اداره انتشارات- گروه علوم پایه
یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربرد ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

نشانی مطلب در وبگاه اداره انتشارات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=89.5180.36915.fa
برگشت به اصل مطلب