مدیریت اداری- کمیته ها و کارگروه ها
کمیته ها و کارگروه های امور اداری و منابع انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/6 | 
 
  • کمیته انتصابات
  • کمیته ارتقاء رتبه
  • کمیته راهبردی آموزش
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23595.54296.fa.html
برگشت به اصل مطلب