مدیریت اداری- اطلاعیه ها
اطلاعیه ارتقای کارکنان اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/12 | 
ضمن تبریک به همکاران ارجمند بابت کسب ارتقای رتبه، اسامی همکارانی که در بیست و هشتمین و بیست و نهمین جلسه کمیته ارتقای رتبه موفق به کسب رتبه شده اند، به پیوست اعلام می گردد. 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23912.61043.fa.html
برگشت به اصل مطلب