معاونت فرهنگی و اجتماعی- گزارش تصویری
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته تاریخ جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته تاریخ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۱ | 
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته تاریخ و تقدیراز اعضای انجمن  علمی دانشجویی تاریخ
دوشنبه ٩٨/٧/١۵
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=92.24372.56208.fa
برگشت به اصل مطلب