معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
پخش و نقد فیلم"مغزهای کوچک زنگ زده" پخش و نقد فیلم"مغزهای کوچک زنگ زده"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 


🎥پخش و نقد فیلم
🔸مغزهای کوچک زنگ زده
📍چهارشنبه 13 آذر ساعت 14:30


معاونت فرهنگی و اجتماعی 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=92.5453.56528.fa
برگشت به اصل مطلب