معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
همایش آشنایی با مهارت های کسب و کارهای نوآورانه همایش آشنایی با مهارت های کسب و کارهای نوآورانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 


انجمن علمی مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

 برای ورود به دنیای کسب و کارهای دیجیتال به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟

📆 چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۳

📍 سالن فرهیختگان دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=92.5453.56538.fa
برگشت به اصل مطلب