صفحه شخصی اساتید در پرتال
اطلاعات خدمت
نام خدمت: صفحه شخصی اساتید(CV) در پرتال
کد خدمت: 6
سامانه خدمت: صفحه شخصی استادان
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم مهشید کریمی
ایمیل: m.karimi@khu.ac.ir
شماره تماس: مستقیم: 88830856-021
آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

• صفحه شخصی یا همان رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه که با ورود به صفحه http://khu.ac.ir/cv.php و با جستجوی دانشکده یا اسم عضو قابل مشاهده است.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA