اطلاعات پژوهشی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: اطلاعات پژوهشی
کد خدمت: 7
سامانه خدمت: سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم فاطمه گلی
ایمیل: goli@khu.ac.ir
شماره تماس: 2627- 02634579600
اطلاعات سامانه پژوهشی:

در سامانه اطلاعات پژوهشی می توانید در مقالات منتشر شده، مقالات همایش‌‌ها، پایان نامه ها، کتاب‌‌های چاپ شده یا طرح‌های پژوهشی جستجو نموده و یا از اطلاعات سامانه های جامع نشریات، همایش ها، کارگاه های آموزشی، طرح های پژوهشی، کتاب ها، پایان نامه ها و رساله ها استفاده نمایید.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA