همایش‌ها
اطلاعات خدمت
نام خدمت: همایش‌ها
کد خدمت: 8
سامانه خدمت: سامانه همایش های دانشگاه
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم فاطمه گلی
ایمیل: goli@khu.ac.ir
شماره تماس: 2627- 02634579600

آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

سایت هر همایش توسط مرکز فناوری اطلاعات به صورت اختصاصی طراحی و دراختیار دبیر اجرایی همایش قرار می‌گیرد و پس از پایان همایش از طریق ربات هوشمند کلیه مقالات منتشرشده در سایت اختصاصی همایش، به بانک اطلاعاتی مقالات فراکشی می‌شود و در موتورهای جستجو قابل ردگیری می باشد. در صورت عدم انتشار مقالات توسط سازمان کنفرانس در سایت اختصاصی، دبیر همایش می‌باید با فرمت تحویل شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات، اطلاعات مربوط به مجموعه مقالات را تا ۲۰ روز پس از اتمام همایش تحویل تا در سایت بارگذاری گردد.

 

الزامات اطلاعاتی برای تحویل سایت‌های همایش:

 • نام همایش: (فارسی- لاتین)

 • نام دبیر علمی کنفرانس: (فارسی- لاتین)  

 • نام دبیر اجرایی کنفرانس: (فارسی- لاتین)  

 • محورهای همایش: (فارسی- لاتین)  

 • تاریخ‌های مهم: تاریخ برگزاری/تاریخ ارسال مقالات (فارسی- لاتین)  

 • نام دانشکده: (فارسی- لاتین)

 • تصویر پوستر: (فارسی- لاتین)

 • تصویر لوگوی همایش: (فارسی- لاتین)
   

بارگذاری مقالات همایش پس از اتمام همایش به صورت فرمت ارائه شده ذیل (xml):

 • نام مقاله: (فارسی- انگلیسی):

 • نویسندگان: (فارسی- انگلیسی): جداکننده","

 • چکیده: (فارسی- انگلیسی)

 • کلید واژه: جداکننده ";" (فارسی- انگلیسی)

 • شماره صفحه مقاله

 • شماره سال: فارسی- انگلیسی

 • شماره ماه: فارسی- انگلیسی

نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA