میز خدمت الکترونیک
اطلاعات خدمت
نام خدمت: میز خدمت الکترونیک
کد خدمت: 10
سامانه خدمت: سامانه میز خدمت
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم مهشید کریمی
ایمیل: m.karimi@khu.ac.ir
شماره تماس: مستقیم: 88830856-021
آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

• میز خدمت الکترونیک شامل پشتیبانی خدماتی است که مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به کلیه کاربران دانشگاهی ارائه می دهد و افراد می توانند وارد این صفحه شده و با تکمیل و ارسال فرم، مشکلات خود را به کارشناس مربوطه ارعلام نمایند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA