درخواست خوابگاه
اطلاعات خدمت
نام خدمت: درخواست خوابگاه
کد خدمت: 22
سامانه خدمت: سامانه گلستان
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت کرج: خانم‌ فریبا بیاتی
کارشناسان خدمت تهران: خانم‌ زهره شاهمرادی و خانم فرشته عباسی
شماره تماس: کرج: 02634576900 داخلی 2641 و تهران: 02188310009
خوابگاه های تهران:
  • خوابگاه خواهران سهند

  • خوابگاه  خواهران مطهری

  • خوابگاه برادران لاله‌زار

  • خوابگاه  خواهران توحید

  • خوابگاه برادران رودسر

  • خوابگاه خواهران بهارستان

  • خوابگاه پسران شمس آباد

خوابگاه های کرج:
  • خوابگاه فجر برادران

  • خوابگاه بهمن و خرداد برادران

  • مجموعه خوابگاهی خواهران

نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA