کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی
کد خدمت: 114
سامانه خدمت: پرتال معاونت فرهنگی و اجتماعی
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم خدیجه رضاخانلو
شماره تماس: 026-34579600 داخلی 2228
واتساپ و شماره همراه: 09123476482
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA