کمیسیون فرهنگی موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: کمیسیون فرهنگی موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی
کد خدمت: 118
کارشناس خدمت: بهنوش خیری آبادیان
اطلاعات خدمت
شماره تماس: 02181584440 – 02186072911
شماره واتساپ و همراه:
ایمیل: kheirabadian@khu.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA