توصیف مختصر
سید حسین مهاجری
دانشیار گروه مهندسی عمران
زمینه تخصصی:  مهندسی رودخانه، مدیریت و مدل سازی سیلاب، انتقال رسوب، جریان آشفته

 
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی
تالیف بیش از 20 مقاله ژورنالی(بیش از 10 مقاله ISI)
تالیف بیش از 15 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
راهنمایی بیش از 10 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  بیش از 5 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  3 رساله دکتری
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی عمران- سازه هیدرولیکی
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تهران
ایران
1387/06/31
15.30 (نفر چهارم دوره)
2
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1389/09/27
17.88 (نفر اول دوره)
3
دکترای مهندسی عمران-آب
دانشگاه ترنتو- کویین ماری
ترنتو-لندن
ایتالیا-انگلستان
2014/12/08
پایان نامه برجسته
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
1
ایتالیایی
مبتدی
مبتدی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
Auto CAD, Microsoft Office Package, LATEX, R
نرم افزارهای عمومی
2
MAT LAB, Fortran90
نرم افزارهای برنامه نویسی
3
Fluent, HEC-RAS, Arc GIS, Tecplot, Flow3D
نرم افزارهای مهندسی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات و برداشت های میدانی در مهندسی رودخانه
2
مکانیک سیالات زیست محیطی
3
تکنیک‏های اندازه گیری در مکانیک سیالات
4
طراحی و مطالعه جریان حول سازه های هیدرولیکی
5
تئوری و انتقال رسوب، اندرکنش رسوب و آب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در یک کانال مستقیم روباز
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
سازمان مدیریت منابع آب
Tehran
تکمیل شده
1389
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی قابلیت تکنیک های مختلف برآورد تبخیر دریاچه ها با تصاویر ماهواره ای حرارتی (مطالعه موردی: چاه نیمه سیستان)
Saeid Maleki
2
مطالعه عددی بررسی تعداد پره ها و نسبت انسداد توربین بر جریان در یک کانال روباز
Hadis Moaveni
3
تحلیل مقادیر آب بدون درآمد در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش داده کاوی و مدل شبیه ساز هیدرولیکی در نرم‌افزار EPANET.
Hani Qamkhar
4
بررسی تغییرات دینامیکی لایه تداخلی آب شور و آب شیرین آبخوان ساحلی در سیستم آبگیری غیرمستقیم ساحلی به روش چاه‌های شعاعی ناشی از برداشت آب شور زیرزمینی برای واحد صنعتی آب‌شیرین‌کن
Mohammadreza Qolami
5
مطالعه مقایسهای مدلسازی یکبعدی و دوبعدی بر نتایج جریان (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
Mehran Movaqar
6
بررسی تغییرات عرض کانال بر آبشستگی ناشی از جت‌های دیواره‌ای سه‌بعدی با استفاده از روش سطح پاسخ
Vahid Zendenam
7
بررسی دبی عبوری و ضریب آبگذری روزنه های جانبی دایره‌ای سری افقی 3 و 4 عددی با استفاده از تحلیل عددی با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده (بررسی تأثیرات فاصله روزنه‌ها از کف و فرود جریان)
Behnam Hassani
8
شبیه‌سازی عددی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز فرعی (درجه دو) کارون بزرگ به روش ماسکینگام در نرم‌افزار HEC-HMS
Khatereh Akbari
9
بررسی قابلیت‌های روش‌های فیلتراسیون سیگنال زمانی سرعت در جریان‌های آشفته، اندازه‌گیری شده با دستگاه سرعت‌سنج صوتی
فرزاد عسگری
10
بازیابی غلطت کل رسوبات معلق در دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 مطالعه موردی ( مخازن چاه نیمه)
Ashkan Nouri
11
هیدرودینامیک برخورد جت دو قلو به صفحات مستقیم و منحنی
نوید طاهری اطاقسرا
12
ارائه یک رابطه جدید جهت براورد دبی رودخانه ها براساس غلظت رسوب، تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های داده کاوی
شیوا رسولی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
نشریه علمی-پژوهشی عمران مدرس
2
نشریه علمی-پژوهشی عمران شریف
3
نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک
4
نشریه علمی-پژوهشی سد و نیروگاه برق-آبی
5
نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
6
نشریه علمی-پژوهشی عمران امیرکبیر
7
journal of irrigation and drainage engineering
8
Journal of Applied Research in Water and Wastewater
9
Journal of hydraulic research
10
Journal of water resources research
دروس ترم جاری
699 - محاسبات نرم - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
699 - محاسبات نرم - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
699 - محاسبات نرم - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
885 - هیدرولیک پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
885 - هیدرولیک پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
509 - مهندسی و مدیریت سیلاب - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
509 - مهندسی و مدیریت سیلاب - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
600 - روش تحقیق - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 16:30
400 - سیمنار و روش تحقیق - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
085 - سدهای کوتاه - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
037 - هیدرولیک وآزمایشگاه - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
037 - هیدرولیک وآزمایشگاه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
036 - مکانیک سیالات - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
036 - مکانیک سیالات - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
112 - مبانی GIS در مهندسی عمران - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30