توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1386/09/01
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی ظرفیت برنامه های درسی علم اطلاعات ودانش شناسی برای تصدی فرصت های شغلی مدیریت داده های پژوهشی
مژگان عروجی
2
پیش بینی قضاوت ربط بازیابی اطلاعات پزشکی فارسی از شبکه جهانی وب بر اساس ویژگی های شخصیتی در چارچوب فرضیه وضعیت متناقض دانش
صنوبر افراسیابی
3
تحلیل اثر بخشی هزینه پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاه تهران در حوزه علوم منابع طبیعی
امرالله عبدی
4
شناسایی چارچوب پرسش های متداول وب سایت کتابخانه های برتر جهان و ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
مرضیه السادات رضوی بهابادی
5
مطالعه مفهوم بازیابی اطلاعات به منظور ارائه الگوی نظری و شناسایی زمینه‌های مستعد پژوهشی در بازیابی شناختی اطلاعات
آمنه جمشیدزاد
6
ارزیابی عملکرد سامان? توصیه‌گر پایگاه نورمَگز
سارا یعقوبی
دروس ترم جاری
730 - وب معنایی و هستی شناسی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
085 - متون اختصاصی انگلیسی 1 - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
181 - نمایه های تخصصی الکترونیکی - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
181 - نمایه های تخصصی الکترونیکی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
228 - مرجع شناسی تخصصی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
228 - مرجع شناسی تخصصی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00