توصیف مختصر
من فعالیت های پژوهشی خودم را در حوزه های پژوهشی و بالینی در دانشگاه خوارزمی و دیگر مراکز علمی و پژوهشی در تهران و کرج ارائه می دهم. دانش و تجربة من در سلامت روانی مبتنی بر تحصیالت عالی در روان شناسی )با گرایش شخصیت( و پژوهش های بعدی در زمینه های روان شناسی سالمت، روان شناسی فرهنگی و اجتماعی، و روان شناسی شناختی است. عالوه بر این سابقة سی سال مشاوره روان شناختی در کلینیك های خصوصی و بخش دولتی )به طور اخص آموزش و پرورش( پشتیبان ارائة خدمات تخصصی ام می باشد. همچنین پژوهش در حیطه های استرس، سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و فرهنگی به غنای دانش و تجربه ام افزوده است. در کنار فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بالینی، جهت توسعة دانش و مهارت روان شناسی در ایران در فعالیتهای اجتماعی و اجرائی گوناگونی نقش آفرینی کرده ام. از جمله مهم ترین آنها می توان به ریاست گروه آموزشی روان شناسی، ریاست دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، ریاست قطب علمی روان شناسی استرس، ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاورة استان البرز اشاره کرد. همچنین بنیانگذار قطب علمی استرس، و مؤسس فصلنامه های پژوهش در سالمت روان شناختی و روان شناسی شناختی بوده ام. هم اکنون عالوه بر عضویت هیئت علمی در مرتبة استادی، ریاست موسسة تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی در دانشگاه خوارزمی را بر عهده دارم.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1359
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1365
3
دکتری
دانشگاه نیو ساوث ولز
استرالیا
1373
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
پیشرفته
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مهارت پیشرفته در پزوهش و روش های تحقیق
۱۳۸۰
2
مهارت در تدریس در سطوح کارشناسی.ارشد و دکتری
۱۳۸۰
3
مهارت در درمان
۱۳۷۳
4
مهارت در ازمون های شخصیت
۱۳۷۸
5
مهارت در سرپرستی پروژه های ملی
۱۳۹۰
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
استرس در باروری و ناباروری, تحصيلی, شغلی, سالمندی و شهروندی
2
سلامت شهروندی و سالمندی
3
شخصيت (نظريه­ پردازی و کاربرد آن در حوزه سلامت و استرس)
4
فرهنگ، سلامت و استرس
5
رفتار سازمانی
6
شغل و فرسودگی شغلی
7
ازدواج و طلاق
8
مهاجرت و رفتار مهاجرین
9
رفتار مصرف کنندگان
10
فلسفه علم و روانشناسی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسي سلامت رواني رانندگان اتوبوس شهري تهران 1387
تکمیل شده
-
2
بررسي کيفيت زندگي شهروندان تهراني؛ 1387
تکمیل شده
-
3
هنجاريابی استرس تحصيلي؛ 1385
تکمیل شده
-
4
بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيتي گردون (5 عامل بزرگ ايراني)؛ 1385
تکمیل شده
-
5
هنجاريابي آزمون گردون در دانش آموزان (طرح کشوري)؛ 1383
تکمیل شده
-
6
بررسي وضعيت رواني- اجتماعي نوجوانان 18-15 ساله شهر تهران (طرح ملي)؛ 1382
تکمیل شده
-
7
صفات شخصيتي در زبان فارسي؛ 1382
تکمیل شده
-
8
بررسي وضعيت رواني- اجتماعي خانوادة قربانيان بلاياي طبيعي (طرح ملي)؛ 1381
تکمیل شده
-
9
هنجاريابي آزمون ريون در ايران (طرح کشوري)؛ 1373
تکمیل شده
-
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی مدل علی صفات شخصیتی, سبک های مقابله ای و سلامت روان شناختی با رضایت زناشویی
صیادی
2
بررسي اضطراب اجتماعي دانش اموزان با منبع کنترل و عزت نفس انان
کبريايي
3
بررسي استرس شغلي کارکنان شرکت نفت بر رضايت شغلي انان
رضايي
4
تاثير اموزش هوش هيجاني بر استرس معلمان مدارس استثنايي
فرامرزي
5
بررسي کمال گرايي و انگيزش تحصيلي در دانشجويان با پيشرفت تحصيلي بالا
قرباني
6
بررسي رابطه سوء مصرف مواد با سبکهاي دلبستگي و سخت روئي در افراد معتاد و غير معتاد
ابراهيم محمديان
7
بررسي رابطه عزت نفس و كنترل دروني با استرس ناباروري درزنان ومردان نابارور
توران عليزاده
8
بررسي مدل پردازش واج شناختي خواندن در دانش‌آموزان 10-8 سالهَ يك‌زبانه و دوزبانهَ عادي و نارساخوان تهراني و تبريزي
فرزانه ميكائيلي
9
بررسي و مقايسه مكان كنترل وافسردگي دربيماران سرطان دربدو تشخيص ( كوتاه مدت) و ششماه پس از تشخيص ( درازمدت)
اصغر خانجاني
10
بررسي اثر سبكهاي شناختي بردرماندگي آموخته شده الگوي خستگي شناختي ) درموفقيت حل مسائل شناختي
اميد شكري
11
مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيتي Big Five دررانندگان متخلف درشهر تهران
يداله كثيرلو
12
مقايسه بين خشم و سخت رويي با بيماري فشارخون
ساره شعبان ايزکي
13
بررسي رابطه بين انگيزش تحصيلي وشيوه هاي مقابله با تنيدگي با پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان دختر مركز استعداد ها ي درخشان شهر تهران
عشرت حافظي
14
هنجاريابي پرسشنامه بروز خشم حالت صفت اسپيلبرگر فرم 2
فاطمه مختاري
15
بررسي تاثير ميزان رضايت زناشويي مادر برسازگاري وپيشرفت تحصيلي كودك در دختران پنجم ابتدايي
صديقه زمانپور
16
بررسي رابطه مبنع كنترل معلم و دانش آموزبرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرتهران درسال تحصيلي 77-76
نادر توسلي
17
هنجاريابي محلي مقياس مركز كنترل نوويكي استريكلند دربين دانش آموزان 9-18 ساله شهرستان مشهد
علي ستوسر
18
مقايسه روند تحول شناختي كودكان عادي و كودكان ناشنوا درمقطع ابتدايي شهرستان اراك درسال تحصيلي 76-75
سيف اله غلامي
19
مطالعه تاثير خلق درقضاوت اخلاقي بادرنظر گرفتن منبع كنترل بين دانشجويان تهران درسال تحصيلي 76-75
بهروز نظري بوژاني
20
رابطه بين اضطراب منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان قزوين
محمد دو دانگه
21
مدل یابی ساختاری پیش بینی مدیریت درد بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان، مهارت های ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی و طراحی بسته آموزشی مقدماتی مبتنی بر مدل
فاطمه عباسی طهرانی
22
شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان 25تا35 ساله
مستانه مرادحاصلی
23
پناهگاههای روانی در افراد دارای اختلال شخصیت در خوشه سی
حسن هادی نژاد
24
بررسی نقش فرآینده های انگیزش ، ارادی و ارزش فرهنگی و اهمالکاری...
سمیه قیاسی
25
مقایسه بین نسلی رابطه علاقمندی اجتماعی، همدلی و تعالی خویشتن با معنای زندگی
عدنان اکبری
26
رابطه نگرش به نقش های جنسیتی، توانمندی خود و الگوهای روابط موضوعی با نگرش به فرزندآوری در زنان
سمیرا ناقدی مهر
27
شناسایی و آزمون مدل عوامل خطر ساز و محافظت کننده بیماری های کرونر قلب درجمعیت بزرگسال ایرانی
مائده باقری
28
پیش بینی رفتار صرفه جویی برق در خانوار و طراحی برنامه آموزش رفتار صرفه جویی برق بر اساس نظریه فعال سازی هنجارهای شخصی، نظریه خود تعیین گری و نیاز اجتماعی به مصرف
مراد عبدی ورمزان
29
بررسی مدل های تحول مثبت جوانان ، به منظور ارائه الگوی ایرانی
محمود قاسمی
30
بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان
مهرناز یکتا
31
بررسی نقش وجدان گرایی در فرآیندهای خودنظم بخش در افراد با رگه های شخصیت وسواس- جبری
مریم کریم پور
32
مقایسه اثر بخشی روش های مهارت آموزی صرفه جویی ، ارایه بازخورد و القای ریا کار بر نگرش ، قصدورفتار صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
بهداد خوشنوای فومنی
33
رابطه وجدان با قضاوت اخلاقی قضات دادگستری استان تهران ، نقش واسطه ای عواطف
نگار ابوطالبی خروزقی
34
نقش واسطه ای خودکار آمدی در رابطه میان تکانشگری و مقابله اجتنابی با عودمصرف به مواد مخدر
شهاب باحشمت جویباری
35
رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت ( هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران
بهمن غیوروحدت
36
بررسی و تعیین عوامل موثر بر اختلال واژینسموس و طراحی مدل ساختاری آن
طیبه یگانه
37
نقش نگرش به رواندرمانی و تجربه انتقال متقابل در پیش بینی نشانگان خستگی از شفقت در رواندرمانگران.
هما هوشنگی
38
تحلیل محتوای آثار سینمایی مسعود کیمیایی از منظر واکنش های روانشخانتی مواجهه با پدیده تجدد
سیدعلی جزایری
39
بررسی صفات مردانگی وزنانگی در صفات بنیادی پنج عامل بزرگ شخصیت براساس نقش جنسیتی
سیرانوش آرین
40
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ناسازگاری زناشویی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و بعد از زایمان
فریده شاهین
41
بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و روش های مقابله ای استرس با نگرش درد زایمان
ثریا غفاری
42
رابطه عواطف مثبت ومنفی ووجدان با رضایت زناشویی ، نقش سایت های اجتماعی
سمیرا جعفرورشانی
43
مفهوم خودپنداره و دلبستگی در کودکان(9-12 ساله) با والدین زیستی، و موسساتی
سیده سمیه هاشم نیاعطارسفلایی
44
رابطه بین دلبستگی و کمال گرایی با ملاک های انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه خوارزمی
طیبه صادقی لاسیبی
45
پیش بینی و تشخیص صفات مرزی و اسکیزوتایپال بر اساس پنج عامل بزرگ
مریم بابائی فرد
46
اثر بخشی قصه درمانی گروهی در کاهش مشکلات
حمیده مبارکی
47
مقایسه خود تنظیمی ، تصویر بدنی و کیفیت زندگی در میان زنان چاق و عادی
سعیده صفری نژاد
48
پیش بینی رفتار های پرخطر نوجوانان بر اساس سیستم های مغزی- رفتاری، سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده
زهرا ابراهیمی
49
رابطه بین کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس با تحمل ابهام با توجه به میزان مصرف مواد در افراد معتاد
خدیجه کچلو
50
مقایسه تاب آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده وبهزیستی روانی در میان افراد قطع نخاع وعادی
سعید عرب
51
بررسی نشانه های در بین افسران پلیس ناجا : نقش پیش بینی کنندگی باورهای فراشناخت و راهبردهای کنترل فکر
بختیار کرمی
52
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی
صدیقه رجبی
53
سازگاری کودکان : نقش ویژگی های شخصیتی والدین ، رضایت زناشویی وسبک های فرزند پروری
فاطمه بشیری
54
مقایسه بین سبک های هویت و سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد معتاد و غیر معتاد
سمیه خوراهله
55
راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان با رفتارهای پر خطر : نقش طرحواره های هیجانی و باورهای فراشناختی
ملیحه صمصامی
56
بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی ، رضایت زناشویی ، شیوه های فرزند پروری والدین و پرخاشگری کودکان
مریم نظری
57
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در سلامت عمومی دختران فراری وغیر فراری
سمیرا گوهری
58
مقایسه خلاقیت هیجانی ، تاب آوری و شادکامی در معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون
نفیسه برقی
59
ضربه عشق : نقش روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی
پری ناز فلسفی
60
بررسی رابطه سبک های ابزار هیجان و سبک های اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان : نقش کلیشه های جنسیتی
پوران یعقوبی
61
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجان با ملاکهای انتخاب همسر
فرانک غفوری اصل
62
بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و احساس انسجام با رضایت از زندگی در سالمندان
مهرنوش رستم خانی
63
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با ناگویی هیجانی
فاطمه طاهری
64
رابطه ی بین عواطف مثبت و منفی با رفتار ژر خطر رانندگی با واسطه گری یا تعدیل کنندگی برون گرایی - درون گرایی و وجدان
زینب کریمی جبلی
65
بررسی رابطه عواطف ووجدان با قضاوت اخلاقی
طاهره میرزایی
66
بررسی رابطه ی بین بهزیستی ذهنی ، هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی
مرضیه اشیان
67
رابطه استرس شغلی ، منبع کنترل کارو سلامت روانی با رضایت شغلی در امدادگران اورژانس شهر تهران
علی اصغر محمدی
68
رابطه صفات شخصیت ،استرس ناباروری ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله ای برسازگاری زناشویی زنان نابارور
سهیلا حسینی بن سنجان
69
رابطه کمال گرایی وعواطف مثبت ومنفی با سلامت جسمانی
حمیده صادقی برزانی
70
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت ،سبکهای دلبستگی وسبکهای عشقورزی بارضایت زناشویی
بهناز عظیمی معنوی
71
بررسی رابطه کیفیت زندگی ، امیدواری وسبکهای مقابله ای درمعتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون
علی بیگی
72
بررسی شکل گیری رابطه زوجین در ایران و عوامل موثر در تداوم و فروپاشی آن به منظور ارائه مدل پیشنهادی ازدواح
مسعود تقدسی
73
طراحی الگوی مطلوب هویت سازمانی با تاکید بر وضوح خود-پنداره و فرهنگ سازمانی و ارائه برنامه بهبود هویت سازمانی (مورد مطالعه: مجتمع مس رفسنجان)
محمود علی پور
74
رابطه ی بین هم نوایی با پنج عامل بزرگ شخصیتی : نقش طبقه ی اقتصادی -اجتماعی
عباس خدایی
75
بررسی نقش فرآینده های انگیزش ، ارادی و ارزش فرهنگی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک مطالعه ترکیبی
سمیه قیاسی
76
تدوین الگوی علاقه اجتماعی و سبک زندگی در بافت فرهنگ ایرانی به روش پژوهش آمیخته
محمدعلی فلاح نژاد
77
تنظیم هیجان در فرتیند سازگاری مهاجران ایرانی: یک مطالعه داده بنیاد
زهرا قیصری
78
مطالعه شکل‌گیری، تداوم و فروپاشی رابطه زوج‌ها در ایران و عوامل مؤثر در آن به‌منظور ارایه مدل پیشنهادی ازدواج
مسعود تقدسی
79
مدل یابی ساختاری پیش بینی خودمدیریتی درد بر اساس مهارت های ذهن آگاهی ، باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به درد مزمن اسکلتی - عضلانی و طراحی و ارزیابی بسته آموزشی مقدماتی مبتنی بر مدل
فاطمه عباسی طهرانی
80
نقش تشخیصی اختلالات خلقی، تیپ شخصیتی D، ضربه های روانی دوران کودکی در خطر ابتلا به سرطان
عاصمه شخص بلندقدر
81
رابطه میان صفات شخصیتی با رضایت شغلی با نقش میانجی ادراک از عدالت رویه ای و استرس شغلی
لیلا فتحی
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
اجرای آزمونهای عینی شخصیت (معرفی, اجرا, نمره گذاری و تفسیر)
سازمان نظام روانشناسی استان البرز
کرج
2
عوامل موثر در فرایند تدریس/یادگیری
دفتر تالیف کتب درسی وزارت اموزش و پرورش
وزارت اموزش و پرورش
3
دوره طراحی وتحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی
مرکز تربیت معلم نسیبه تهران
۱۳
4
چه ضرورت های فرهنگی و اجتماعی در پژوهش های روانشناسی باید در نظر گرفته شود؟
دانشگاه خوارزمی
دروس ترم جاری
884 - روان شناسی شخصیت - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
751 - روانشناسی عمومی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
751 - روانشناسی عمومی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
625 - تحول شخصیت و نقد و بررسی دیدگاهها - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
120 - پژوهش ( عملی _انفرادی ) در روانشناسی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
120 - پژوهش ( عملی _انفرادی ) در روانشناسی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00