توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1359
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1365
3
دکتری
دانشگاه نیو ساوث ولز
استرالیا
1373
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
استرس در باروری و ناباروری, تحصيلی, شغلی, سالمندی و شهروندی
2
سلامت شهروندی و سالمندی
3
شخصيت (نظريه­ پردازی و کاربرد آن در حوزه سلامت و استرس)
4
فرهنگ، سلامت و استرس
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسي سلامت رواني رانندگان اتوبوس شهري تهران 1387
تکمیل شده
-
2
بررسي کيفيت زندگي شهروندان تهراني؛ 1387
تکمیل شده
-
3
هنجاريابی استرس تحصيلي؛ 1385
تکمیل شده
-
4
بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيتي گردون (5 عامل بزرگ ايراني)؛ 1385
تکمیل شده
-
5
هنجاريابي آزمون گردون در دانش آموزان (طرح کشوري)؛ 1383
تکمیل شده
-
6
بررسي وضعيت رواني- اجتماعي نوجوانان 18-15 ساله شهر تهران (طرح ملي)؛ 1382
تکمیل شده
-
7
صفات شخصيتي در زبان فارسي؛ 1382
تکمیل شده
-
8
بررسي وضعيت رواني- اجتماعي خانوادة قربانيان بلاياي طبيعي (طرح ملي)؛ 1381
تکمیل شده
-
9
هنجاريابي آزمون ريون در ايران (طرح کشوري)؛ 1373
تکمیل شده
-
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسي اضطراب اجتماعي دانش اموزان با منبع کنترل و عزت نفس انان
کبريايي
2
بررسی مدل علی صفات شخصیتی, سبک های مقابله ای و سلامت روان شناختی با رضایت زناشویی
صیادی
3
بررسي استرس شغلي کارکنان شرکت نفت بر رضايت شغلي انان
رضايي
4
بررسي کمال گرايي و انگيزش تحصيلي در دانشجويان با پيشرفت تحصيلي بالا
قرباني
5
تاثير اموزش هوش هيجاني بر استرس معلمان مدارس استثنايي
فرامرزي
6
بررسي رابطه سوء مصرف مواد با سبکهاي دلبستگي و سخت روئي در افراد معتاد و غير معتاد
ابراهيم محمديان
7
بررسي رابطه عزت نفس و كنترل دروني با استرس ناباروري درزنان ومردان نابارور
توران عليزاده
8
بررسي مدل پردازش واج شناختي خواندن در دانش‌آموزان 10-8 سالهَ يك‌زبانه و دوزبانهَ عادي و نارساخوان تهراني و تبريزي
فرزانه ميكائيلي
9
بررسي و مقايسه مكان كنترل وافسردگي دربيماران سرطان دربدو تشخيص ( كوتاه مدت) و ششماه پس از تشخيص ( درازمدت)
اصغر خانجاني
10
بررسي اثر سبكهاي شناختي بردرماندگي آموخته شده الگوي خستگي شناختي ) درموفقيت حل مسائل شناختي
اميد شكري
11
مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيتي Big Five دررانندگان متخلف درشهر تهران
يداله كثيرلو
12
مقايسه بين خشم و سخت رويي با بيماري فشارخون
ساره شعبان ايزکي
13
بررسي رابطه بين انگيزش تحصيلي وشيوه هاي مقابله با تنيدگي با پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان دختر مركز استعداد ها ي درخشان شهر تهران
عشرت حافظي
14
بررسي تاثير ميزان رضايت زناشويي مادر برسازگاري وپيشرفت تحصيلي كودك در دختران پنجم ابتدايي
صديقه زمانپور
15
هنجاريابي پرسشنامه بروز خشم حالت صفت اسپيلبرگر فرم 2
فاطمه مختاري
16
بررسي رابطه مبنع كنترل معلم و دانش آموزبرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرتهران درسال تحصيلي 77-76
نادر توسلي
17
هنجاريابي محلي مقياس مركز كنترل نوويكي استريكلند دربين دانش آموزان 9-18 ساله شهرستان مشهد
علي ستوسر
18
مقايسه روند تحول شناختي كودكان عادي و كودكان ناشنوا درمقطع ابتدايي شهرستان اراك درسال تحصيلي 76-75
سيف اله غلامي
19
مطالعه تاثير خلق درقضاوت اخلاقي بادرنظر گرفتن منبع كنترل بين دانشجويان تهران درسال تحصيلي 76-75
بهروز نظري بوژاني
20
رابطه بين اضطراب منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دردانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان قزوين
محمد دو دانگه
21
بررسی رابطه کیفیت زندگی ، امیدواری وسبکهای مقابله ای درمعتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون
علی بیگی
22
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت ،سبکهای دلبستگی وسبکهای عشقورزی بارضایت زناشویی
بهناز عظیمی معنوی
23
رابطه صفات شخصیت ،استرس ناباروری ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله ای برسازگاری زناشویی زنان نابارور
سهیلا حسینی بن سنجان
24
رابطه کمال گرایی وعواطف مثبت ومنفی با سلامت جسمانی
حمیده صادقی برزانی
25
رابطه استرس شغلی ، منبع کنترل کارو سلامت روانی با رضایت شغلی در امدادگران اورژانس شهر تهران
علی اصغر محمدی
26
بررسی رابطه ی بین بهزیستی ذهنی ، هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی
مرضیه اشیان
27
بررسی رابطه عواطف ووجدان با قضاوت اخلاقی
طاهره میرزایی
28
رابطه ی بین عواطف مثبت و منفی با رفتار ژر خطر رانندگی با واسطه گری یا تعدیل کنندگی برون گرایی - درون گرایی و وجدان
زینب کریمی جبلی
29
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با ناگویی هیجانی
فاطمه طاهری
30
بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و احساس انسجام با رضایت از زندگی در سالمندان
مهرنوش رستم خانی
31
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجان با ملاکهای انتخاب همسر
فرانک غفوری اصل
32
بررسی رابطه سبک های ابزار هیجان و سبک های اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان : نقش کلیشه های جنسیتی
پوران یعقوبی
33
مقایسه خلاقیت هیجانی ، تاب آوری و شادکامی در معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون
نفیسه برقی
34
ضربه عشق : نقش روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی
پری ناز فلسفی
35
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در سلامت عمومی دختران فراری وغیر فراری
سمیرا گوهری
36
بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی ، رضایت زناشویی ، شیوه های فرزند پروری والدین و پرخاشگری کودکان
مریم نظری
37
راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان با رفتارهای پر خطر : نقش طرحواره های هیجانی و باورهای فراشناختی
ملیحه صمصامی
38
مقایسه بین سبک های هویت و سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد معتاد و غیر معتاد
سمیه خوراهله
39
سازگاری کودکان : نقش ویژگی های شخصیتی والدین ، رضایت زناشویی وسبک های فرزند پروری
فاطمه بشیری
40
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی
صدیقه رجبی
41
بررسی نشانه های در بین افسران پلیس ناجا : نقش پیش بینی کنندگی باورهای فراشناخت و راهبردهای کنترل فکر
بختیار کرمی
42
مقایسه تاب آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده وبهزیستی روانی در میان افراد قطع نخاع وعادی
سعید عرب
43
رابطه بین کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس با تحمل ابهام با توجه به میزان مصرف مواد در افراد معتاد
خدیجه کچلو
44
پیش بینی رفتار های پرخطر نوجوانان بر اساس سیستم های مغزی- رفتاری، سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده
زهرا ابراهیمی
45
مقایسه خود تنظیمی ، تصویر بدنی و کیفیت زندگی در میان زنان چاق و عادی
سعیده صفری نژاد
46
اثر بخشی قصه درمانی گروهی در کاهش مشکلات
حمیده مبارکی
47
پیش بینی و تشخیص صفات مرزی و اسکیزوتایپال بر اساس پنج عامل بزرگ
مریم بابائی فرد
48
رابطه بین دلبستگی و کمال گرایی با ملاک های انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه خوارزمی
طیبه صادقی لاسیبی
49
" خشونت خانوادگی:نقش پنج عامل بزرگ شخصیت، تاب آوری و روشهای مقابله با استرس"
مژگان عطار
50
مفهوم خودپنداره و دلبستگی در کودکان(9-12 ساله) با والدین زیستی، و موسساتی
سیده سمیه هاشم نیاعطارسفلایی
51
رابطه عواطف مثبت ومنفی ووجدان با رضایت زناشویی ، نقش سایت های اجتماعی
سمیرا جعفرورشانی
52
بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و روش های مقابله ای استرس با نگرش درد زایمان
ثریا غفاری
53
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ناسازگاری زناشویی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و بعد از زایمان
فریده شاهین
54
بررسی صفات مردانگی وزنانگی در صفات بنیادی پنج عامل بزرگ شخصیت براساس نقش جنسیتی
سیرانوش آرین
55
تحلیل محتوای آثار سینمایی مسعود کیمیایی از منظر واکنش های روانشخانتی مواجهه با پدیده تجدد
سیدعلی جزایری
56
نقش نگرش به رواندرمانی و تجربه انتقال متقابل در پیش بینی نشانگان خستگی از شفقت در رواندرمانگران.
هما هوشنگی
57
بررسی و تعیین عوامل موثر بر اختلال واژینسموس و طراحی مدل ساختاری آن
طیبه یگانه
58
رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت ( هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران
بهمن غیوروحدت
59
نقش واسطه ای خودکار آمدی در رابطه میان تکانشگری و مقابله اجتنابی با عودمصرف به مواد مخدر
شهاب باحشمت جویباری
60
رابطه وجدان با قضاوت اخلاقی قضات دادگستری استان تهران ، نقش واسطه ای عواطف
نگار ابوطالبی خروزقی
61
مقایسه اثر بخشی روش های مهارت آموزی صرفه جویی ، ارایه بازخورد و القای ریا کار بر نگرش ، قصدورفتار صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
بهداد خوشنوای فومنی
62
بررسی نقش وجدان گرایی در فرآیندهای خودنظم بخش در افراد با رگه های شخصیت وسواس- جبری
مریم کریم پور
63
بررسی مدل های تحول مثبت جوانان ، به منظور ارائه الگوی ایرانی
محمود قاسمی
64
بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان
مهرناز یکتا
65
پیش بینی رفتار صرفه جویی برق در خانوار و طراحی برنامه آموزش رفتار صرفه جویی برق بر اساس نظریه فعال سازی هنجارهای شخصی، نظریه خود تعیین گری و نیاز اجتماعی به مصرف
مراد عبدی ورمزان
66
شناسایی و آزمون مدل عوامل خطر ساز و محافظت کننده بیماری های کرونر قلب درجمعیت بزرگسال ایرانی
مائده باقری
67
رابطه نگرش به نقش های جنسیتی، توانمندی خود و الگوهای روابط موضوعی با نگرش به فرزندآوری در زنان
سمیرا ناقدی مهر
68
مقایسه بین نسلی رابطه علاقمندی اجتماعی، همدلی و تعالی خویشتن با معنای زندگی
عدنان اکبری
69
بررسی نقش فرآینده های انگیزش ، ارادی و ارزش فرهنگی و اهمالکاری...
سمیه قیاسی
70
پناهگاههای روانی در افراد دارای اختلال شخصیت در خوشه سی
حسن هادی نژاد
71
شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان 25تا35 ساله
مستانه مرادحاصلی
72
مدل یابی ساختاری پیش بینی مدیریت درد بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان، مهارت های ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی و طراحی بسته آموزشی مقدماتی مبتنی بر مدل
فاطمه عباسی طهرانی
73
بررسی شکل گیری رابطه زوجین در ایران و عوامل موثر در تداوم و فروپاشی آن به منظور ارائه مدل پیشنهادی ازدواح
مسعود تقدسی
74
طراحی الگوی مطلوب هویت سازمانی با تاکید بر وضوح خود-پنداره و فرهنگ سازمانی و ارائه برنامه بهبود هویت سازمانی (مورد مطالعه: مجتمع مس رفسنجان)
محمود علی پور
75
رابطه ی بین هم نوایی با پنج عامل بزرگ شخصیتی : نقش طبقه ی اقتصادی -اجتماعی
عباس خدایی
76
بررسی نقش فرآینده های انگیزش ، ارادی و ارزش فرهنگی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک مطالعه ترکیبی
سمیه قیاسی
77
تدوین الگوی علاقه اجتماعی و سبک زندگی در بافت فرهنگ ایرانی به روش پژوهش آمیخته
محمدعلی فلاح نژاد
78
تنظیم هیجان در فرتیند سازگاری مهاجران ایرانی: یک مطالعه داده بنیاد
زهرا قیصری
79
مطالعه شکل‌گیری، تداوم و فروپاشی رابطه زوج‌ها در ایران و عوامل مؤثر در آن به‌منظور ارایه مدل پیشنهادی ازدواج
مسعود تقدسی
دروس ترم جاری
751 - روانشناسی عمومی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:00
751 - روانشناسی عمومی پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
754 - نظریه های شخصیت - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
754 - نظریه های شخصیت - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
754 - نظریه های شخصیت - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
091 - روانشناسی شخصیت - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00