ورود به پنل کاربری
پـروین کدیور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

علوم تربيتي

ابوريحان

1349


فوق لیسانس:

 

روانشناسي تربيتي

تهران

1352


دکترا:

  روانشناسی تربیتی          دانشگاه میسوری           1979