توصیف مختصر

علوم تربيتي

ابوريحان

1349


فوق لیسانس:

 

روانشناسي تربيتي

تهران

1352


دکترا:

  روانشناسی تربیتی          دانشگاه میسوری           1979   


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1357/12/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
نقش صفات و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارائه مدل های علی
پروین کدیور, ولی الله فرزاد
تکمیل شده
1385
2
جهانی شدن و تعلیم و تربیت
پروین کدیور
تکمیل شده
1392
3
آموزش عالی و تربیت شهروندان در قرن بیست و یکم ( ویژگی ها، رویکردها، روش ها)
پروین کدیور
تکمیل شده
1384
4
بررسی مقایسه ای نظریه های میدانی در آموزشی موثر از نظر روش، یادگیرنده و عوامل انگیزشی
پروین کدیور
تکمیل شده
1385
5
مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دانشجویان
پروین کدیور
تکمیل شده
1386
6
بررسی ویژگی های شهروندی به منظور ایجاد زمینه ای برای برای آموزش مهارت های مورد نیاز در آموزش عالی
پروین کدیور, علیرضا کیامنش
تکمیل شده
1387
7
هنجاریابی پرسشنامه هیجان پیشرفت
پروین کدیور, ولی الله فرزاد
تکمیل شده
1387
8
فراتحلیل تحقیقات انجام شده ر زمینه عملکرد ریاضی
پروین کدیور, ولی الله فرزاد
تکمیل شده
1389
9
بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی
پروین کدیور
تکمیل شده
1390
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس باورهای انگیزشی ( جهت گیری هدف و خود پنداره تحصیلی) با هیجانات تحصیلی ویادگیری خود گردان
فریبرز نیکدل
2
بررسی نقش عوامل والدینی همسالان سبک مقابله عزت نفس و پرخاشگری در مصرف مواددر میان نوجوانان شهر کرج
رقیه علایی خرایم
3
بررسی رابطه فراشناخت اهداف پیشرفت وراهبردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی
فاطمه رسولی خورشیدی
4
بررسی مدل علمی باورهای معرفت شناختی و انگیزش پیشرفت ،رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی
اکرم نوروزی
5
بررسی الویتهای اخلاقی وپیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشد وهیجانی
هادی کرامتی
6
نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی ، خود تنظیمی انگیزشی و هیجان های تحصیلی در تبیین رابطه متغیرهای محیطی حامی خود فرمانی تحصیلی دانش آموزان با عملکرد تحصییلی و بهزیستس مدرسه ( ارائه یک مدل ساختاری بر اساس نظریه خود تعیینی9
جواد کاوسیان
7
بررسی تطبیقی دیدگاه انسان شناختی کارل راجرز و مولانا درباره انسان سالم و کامل
مهدی جوانمرد
8
ساخت واعتبار یابی ابزارهای سنجش فراشناخت حل مساله های کلامی ریاضی ( دانش فراشناختی )
فرهاد کریمی
9
ارزیابی مدل ساختاری روابط بین خود پنداره ای تحصیلی ، انتظارات پیامد و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
مهدیه شفیع نادری
10
رابطه بین توانایی ، خودکار آمدی و رویکرد های یادگیری با فراشناخت در دانش آموزان : یک تحلیل مسیر
سیده محدثه کوچکی
11
تاثیر آموزش راهبردهای یذگیری خود گردان بر اساس مدل پنتریچ بر توانایی حل مسئله اجتماعی ، باورهای خودکار آمدی ، جهت گیری هدف و تاخیر رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان
مهدی عرب زاده
12
ارتباط توانایی فضایی با سبکهای شناختی ( وابسته به زمینه و مستقل از زمینه ) : با نقش واسطه ای خلاقیت و تفکر انتقادی در دانشجویبان علوم ریاضی و علوم انسانی
حمزه فرهادی نیا
13
تاثیر آموزش همدلی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پسر پیش دبستانی شهر یزد
فاطمه زارع
14
ویپگی های روانسنجی خود ارزیابی کاری کودک در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری
تینا خودی
15
مقایسه رفتارهای یادگیری ، اضطراب صفت وخود کار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دارای آختلالات نارسا خوانی وعادی
زینب ملکی
16
اثر بخشی آموزش والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
مهدیس عالم شناس همدانی
17
الگوی معادلات ساختاری رابطه بین رسانه و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان : میانجی گری متغیرهای الگو گیری وقیاس اجتماعی
سمیرا عبدالملکی
18
ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریه بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش اموزان دبیرستانی
ندا افشاریان
19
طراحی روش آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن در یادگیری ساختن گرایانه دانشجویان
لیلا چراغ ملائی
20
رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری ابعاد شخصیت
حبیب اله هاشمی رزینی
21
معرفت شناسی شخصی و نظریه ذهن : شکل گیری و تحول باورهای کودکان 31-3 سال درباره دانش و دانستن
زهرا تنها
22
کارکردهای اجرایی تغییر پذیری ، بازداری و به روز رسانی حافظه کاری در کودکان با ناتوانی خواندن و عادی
محسن مهدیان
23
تاثیر منابع دیداری با محتوای برپرخاشگری و رفتار مقابله ای کودکان
عاطفه مشهوری
24
تاثیر آموزش هنر و خلاقیت هیجانی مادران بر خلاقیت شناختی و مهارت اجتماعی کودکان پیش دبستانی
فاطمه قمشلویی
25
نقش واسطه گری هوش وخودکار امدی درارتباط با هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی
مهسا ناظمی مقدم
26
نقش متغیرهای فردی و بافتی بر خلاقیت : ارزیابی مدل خلاقیت بر اساس نظریه سرمایه گذاری استرنبرگ
سوده رحمانی
27
تاثیر استفاده از نقشه مفهومی بر عملکرد نوشتن و ایجاد علاقه در میان یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان خارجی
مریم شکوری
28
مفهوم سازی خرد بر پایه مطالعه ساختار عاملی مقایسه کمی و کیفی نظریه های رسمی و ضمنی
فرشته چراغی
29
بررسی ساختارعاملی وویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابی خرد بر اساس نظریه پرسش - پاسخ ( )
سهیلا عابدی
30
پیش بینی مشکلات خواندن کودکان فارسی زبان براساس مدل مولفه ای : نقش ابعاد شناختی روانشناختی و بوم شناختی
مهناز دهقان طزرجانی
31
تاثیر متغیرهای خانواده و مدرسه بر رشد اخلاقی دانش آموزان با واسطه ی هیجانات اخلاقی
نعیمه کهولت
32
تبیین سهم عواملهیجانات تحصیلی ، خوشبینی دانش آموزان و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش آموزان
زهراء چراغی خواه
33
الگوی علی روابط بین سک های فرزند پروری ادراک شده ، جهت گیری هدف ، خودکار آمدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی
مجتبی کتابی
34
اثر آموزش شیوه های کاهش اضطراب بر بار شناختی برونزاد
سعیده زاهد
35
تاثیر لگوی آموزشی برمهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پیش دبستانی
سعیده اکبری
36
پیش بینی سهم عوامل هوش موفق ، خرد و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان تیزهوش و عادی
زهره یارمحمدی
37
ترمیم آسیب های کودکان دارای اختلال ریاضی در ترکیب های عددی و حل مسایل داستانی
سارا دازی
38
اثر بخشی برنامه آموزشی نظریه ذهن مبتنی بر رویکرد محاوره ای بر ارتقاء شایستگی اجتماعی استدلال اخلاقی و مهارتهای فراشناختی خواندن در دوره کودکی میانی
روشنک نیک پور
39
نقش سبکهای یادگیری در ارتباط عوامل شخصیت ، انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی
الیس سلیمی
40
تاثیر باز خورد مورد انتظار بر هیجان های پیشرفت و تنظیم هیجان ونقش واسطه ای اهداف پیشرفت
بهارک کوهستانی دهقی
41
نقش واسطه ای خودتفسیری در رابطه عزت نفس و خلاقیت در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
سجاد الوندی فر
42
رابطه عوامل فردی (عاملیت و برنامه ریزی ) واجتماعی (حمایت خانواده و فرهنگ مدرسه)با بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش و عادی . تحلیل چند سطحی
فاطمه عشورنژاد
43
بررسی ویژگیهای عاطفی - اجتماعی ، محیط مدرسه و محیط خانه ی دانش آموزان تیز هوش و تفاوت آن با دانش آموزان عادی .تحلیل در سطح مدرسه و خانه
زهرا محمودی
44
نقش یادگیری خودتنظیمی و سازگاری تحصیلی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان
هاله یوسفی
45
طبقه بندی ناتوانی یادگیری ریاضی و ناتوانی توام ریاضی و خواندن .شناسایی زیر گروها بر پایه متغیرهای شناختی حو زه ویژه و حوزه عام با استفاده از خوشه بندی مدل مبنا
محمدجواد یزدانی ورزنه
46
مقایسه تاثیر راهبردهای پردازشی هیجانی وراهبردهای خود نظم دهی بر درگیری تحصیلی ،سازگاری تحصیلی وخود کار آمدی هیجانی دانش آموزان ناسازگار
وحید منظری توکلی
47
آزمون مدل ساختاری روابط رفتار سازگار با قانون ، همدلی وتعامل مادر- کودک بررسی نقش واسطه ای کنترل تلاشمند در کودکان پیش دبستان
زهرا اشعری
48
نقش واسطه گری باورهای معرفت شناختی و خود گردانی در ارتباط باورهای ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی
فرح زاد عباسیان
49
نقش واسطه گری هوش اجتماعی در ارتباط با تنظیم شناختی هیجانی با شایستگی های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
مریم شیری پیرآغاج
50
نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
کرامت اله جلیل نصرابادسفلی
51
تبیین رویکرد معلمان به تدریس بر اساس هیجانات معلمان و خلاقیت هیجانی آنها با نقش میانجیگری خوش بین تحصیلی و خودکار آمدی معلمان
علی قاسمی
52
تبیین اهمال کاری تحصیلی براساس سیستم باورهای انگیزشی و کاربست ان به منظور بهبود رفتارهای مرتبط با پیشرفت در دانشجویان
سیدسعید ترابی
53
ابطه حساسیت و عدم گیری اخلاقی با رفتار شاهدان قلدری آموزشگاهیی با نقش واسطه ای هویت اخلاقی و همدلی
حسین سوری
54
تاثیر آموزش شناختی رایانه ای حافظه کاری بر هوش سیال و توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص
محمدعلی خاکساربلداجی
55
تاثیر برنامه آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اهمال کاری تحصیلی ، اضطراب امتحان و کمال گرایی منفی دانش آموزان دختر
ترمه علی دوستی
56
طراحی برنامه توانبخشی مبتنی برذهن آگاهی برای کودکان دارای اختلال نقص توجه وبیش فعالی و تاثیر آن در کاهش نشانگان رفتاری وبهبود کارکرداجرایی
ژاله کیانی
57
تبیین هویت اخلاقی براساس مولفه های پیشایندی سبک های دلبستگی والدین - نوجوان ودلبستگی به مدرسه یا نقش میانجی نظام خود
عصمت مطهرنژاد
58
طراحی و ارزیابی برنامه توانبخشی کارکردهای اجرایی مبتنی بر باز شناختی برحافظه کاری و خود تنظیمی برای کودکان دارای اختلال یادگیری
مریم کابلی
59
فرا تحلیل پژوهش های عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی در دانش آموزان ودانشجویان در دهه 1389تا 1398 و ارائه مدل ساختاری مرتبط با آن
نامدار شاهمرادی
60
تاثیر متنهای تکذیبی توضیحی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجانهای معرفتی دانش آموزان
زهرا چراغی خواه
61
اعتبار سنجی بسته آموزش تفکرسیستمی و اثربخشی آن بر مهارت تفکرسیستمی فردی ، درگیری تحصیلی وحل مسئله اجتماعی
مرتضی باصری
62
تتبیین ابعاد درگیری تحصیلی براساس ادراک حمایت اجتماعی در دوره ی گذار به دبیرستان در دختران و پسران با نقش واسطه ای ادراک خودارزشمندی و بهزیستی ذهنی
سوده دوایی
63
کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و هیجانات پیشرفت
زهرا رویایی
64
تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری
مریم تازش شهرکی
65
تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر
ریحانه السادات حسینی بهشتی
66
ویژگی های روان سنجی پیشرفته مقیاس عاملیت انسانی و تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر آن
سعید کیانی
67
مرور سیستماتیک بر اهمالکاری تحصیلی وارائه مدل ساختاری رابطه ی کارکردهای اجرایی مغزی و سیستم های مغزی - رفتاری با اهمالکاری تحصیلی ( منفعل و فعال ) نقش میانجی کر استحکام روان شناختی و ثبات قدم
مجتبی بیرامی
68
تأثیر آموزش راهبرد طرحواره‌محور گسترش یافته بر توجه شناختی، توجه در کلاس، کارکردهای اجرایی و عملکرد حل مسئله داستانی در دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی با مشکلات ریاضی
سمیه قربانیان
69
مقایسه تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی با مدیتیشن ساهاجایوگا برکارکردهای اجرایی، خودتنظیمی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی.
سمیه داداشعلی
70
روابط ساختاری درگیری تحصیلی و حمایت اجتماعی اداک شده دانش آموزان با نقش واسطه ای ادراک خودارزشمندی و بهزیستی ذهنی
سوده دوایی
71
طراحی و آزمون بسته آموزشی استنباط آموزی برای درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری
مریم تازش شهرکی
72
مرور نظام مند پیشایندها و پیامدها یااهمالکاری تحصیلی و پیش بینی آن بر اساس کارکردهای اجرایی ،سیستم های مغزی -رفتاری و مولفه های تاب آوری
مجتبی بیرامی