سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1393
19.05
2
دکتری تخصصی مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1399
19.54
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
حیطه های مختلف مطالعات ژئوشیمی (به عنوان مثال: آلی، نفت، گاز، مخزن، آسفالتین، محیط زیست و رسوبی)
2
مطالعه ساختاری آسفالتین ها
3
پتروفیزیک و ارزیابی سازند
4
طیف سنجی (به عنوان مثال: طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای)
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
گروه بندی ژئوشیمیایی آسفالتن مخازن نفتی جنوب ایران با استفاده از روش طیف سنجی جهت استفاده در مطالعات و توسعه مخازن، فاز اول پروژه: شناسایی ساختمان و توصیف ترکیبات آسفالتنی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت مناطق نفتخیز جنوب
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1401
2
مطالعه ژئوشیمی منشاء H2S و دلایل برای افزایش سولفید هیدروژن در چاههای تولیدی مخازن گروه دهرم و دشتک در میادین گازی شانول و دالان و تهیه راه حل عملی برای کاهش و کنترل آن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت نفت مناطق مرکزی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1401
3
مطالعه ژئوشیمیایی مخزن سروک در میدان آذر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت سروک مهندسی و توسعه سروک آذر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1400
4
آنالیز پیرولیز راک اول بر روی بیش از 2500 نمونه از سنگ های منشا تهیه شده از مناطق اکتشافی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت مدیریت اکتشاف و شرکت توانا انرژی کیش
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1399
5
امکان سنجی و بررسی تزریق میعانات گازی در میادین درود و ابوذر
شرکت مپصا
شرکت فلات قاره ایران
شرکت مپصا
تکمیل شده
1399
6
انجام آنالیز GC بر روی نمونه های نفت تهیه شده از میدان آزادگان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت چینی CNPCI
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1396
7
آنالیز ژئوشیمیایی بر روی نمونه های نفت خام و سنگ منشا میادین رامشیر و کوپال
شرکت مپصا
شرکت مناطق نفتخیز جنوب
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تکمیل شده
1397
8
آنالیز ژئوشیمیایی بر روی نمونه های نفت خام میدان قلعه نار
شرکت مپصا
شرکت مناطق نفتخیز جنوب
شرکت کیمیا شنگرف پارس
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
استفاده از هيدروکربن‌هاي سبک براي تطابق نفت- نفت و تعيين ويژگي‌هاي ژئوشيميايي در برخي از ميادين نفتي فروافتادگي دزفول
سید علی موسوی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
Geoenergy Science and Engineering
2020
2
Fuel
2023
3
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology
2020
4
روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
1399
5
SPE Journal
2023
6
Geopersia Journal of the University of Tehran
1402
دروس ترم جاری
618 - اصول تفسیر لاگ - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
604 - زمین شیمی آلی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
653 - زمین شیمی رسوبی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
002 - ریاضی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
002 - ریاضی 2 - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
001 - ریاضی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
001 - ریاضی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30